Torsby kommun
Torsby kommun

Översiktsplan (ÖP 2010)

ÖP 2010 - Översiktsplan för Torsby kommun fick lagakraft 2011-03-25.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den ska även visa hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och miljökvalitetsnormer. Det är varje kommuns skyldighet att ha en aktuell översiktsplan.

Översiktsplanens rekommendationer är inte bindande men ska ge stöd för kommande planering.

Översiktsplanen för Torsby kommun består av en textdel, som kallas för planbeskrivning, och tre plankartor. Planbeskrivningen har fem kapitel: Inledning, mål- och visioner, kommunbeskrivning, markanvändning och konsekvensbeskrivning.


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen