Torsby kommun
Torsby kommun

Vindbruksplan 2018

Året 2014 tog Torsby kommun fram ett förslag till vindbruksplan. Efter det har ett samråd och en utställning av planen genomförts. Arbetet återupptogs och i juli 2018 fick vindbruksplanen laga kraft, började gälla.

Så här blev den antagna planen utformad:

Torsby kommun ser allmänt positivt på att vindkraft etableras också i Torsby kommun. Torsby kommun tar i den här vindbruksplanen inte ställning till etablering i de områden som finns utanför utpekade stoppområden för vindkraft, i planen kallas dessa för "övriga områden".

Vindbruksplanen utgör ett viktigt komplement till översiktsplanen, ÖP 2010. Vindbruksplanen är en så kallad tematisk "fördjupad översiktsplan" - FÖP. Den behandlar ett tema med rekommendationer för markanvändning för etablering av vindbruk.

Tre stoppområden

 • Område A omfattar Finnskog i väster med stora kultur- och friluftsintressen. Finnskogen prioriteras genom att till exempel Mangslidberget inte bedöms lämpligt för etablering av vindkraft.
 • Område B ska skydda flygets intressen (Torsby flygplats).
 • Område C friluftsintressen vid Långberget och Granberget i norr.

Samråd 2014

Året 2014 tog Torsby kommun fram ett förslag till vindbruksplan. Efter det har ett samråd och en utställning av planen genomförts. I samrådet om förslag till vindbruksplan 2014 föll det ena området efter det andra bort. Slutligen fanns endast två områden kvar som bedömdes lämpliga för vindkraft. Därmed fick planarbetet vila..

Granskning 2018

Under 2107-2018 återupptogs planarbetet och ett bearbetat förslag ställdes ut för granskning. Samrådshandling och samrådsredogörelse låg till grund för och var underlag för den nya Vindbruksplanen 2018. Innan planen kunde antas sammanställdes ett utlåtande om inkomna synpunkter under granskningen.

I plan- och bygglagen regleras hur planering ska gå till, planprocessen liksom hur du med dina synpunkter kan påverka planeringen.

Antagande och laga kraft

Torsby kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018 § 71 att anta Vindbruksplan 2018 för Torsby kommun.

Planen vann laga kraft den 18 juli 2018.

Ärendenummer 

KST 2018/81 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen