Torsby kommun
Torsby kommun

Områden för landsbygds-utveckling i strandnära lägen (LIS-områden)

Torsby kommun har tagit fram ett förslag till tillägg till översiktsplanen, Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).

LIS-plan för Torsby kommun

Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.

Det är först vid prövningen i det enskilda fallet som det på ett rättsligt bindande sätt, med vägledning av tillägget till översiktsplanen, avgörs om den tilltänkta platsen för en åtgärd uppfyller kriterierna.

Tidshorisonten för tillägget till översiktsplanen sträcker sig fram till 2030.

Utställning

LIS-planen har tidigare varit ute på samråd då yttranden inhämtats från myndigheter, grannkommuner och andra intressenter. Alla inkomna yttranden har sammanställts och planförslaget har därefter bearbetatss innan utställningen.

Planförslaget är nu klart för att ställas ut under två månader.

Förslaget finns även utställt på biblioteket i Torsby och biblioteket i Sysslebäck. Bibliotekens öppettider finns på www.torsby.se/oppettider.

Utställningen pågår från 4 december 2019 till och med 5 februari 2020.

Utställningshandlingar

Här nedan kan du ta del av de handlingar och andra underlag som ligger till grund för planförslaget.

Övriga utredningar

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson, 0560-160 18 eller miljö- och byggchef Malin Jonsson, 0560-160 84.

Lämna synpunkter

Den som har synpunkter på förslaget får senast 5 februari 2020 framföra dessa skriftligen till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby

eller via e-post till ks@torsby.se.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen