Torsby kommun
Torsby kommun

Områden för landsbygds-utveckling i strandnära lägen (LIS-områden)

Torsby kommun har tagit fram ett förslag till Tillägg till översiktsplanen, Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).

Syfte

Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.

Det är först vid prövningen i det enskilda fallet som det på ett rättsligt bindande sätt, med vägledning av tillägget till översiktsplanen, avgörs om den tilltänkta platsen för en åtgärd uppfyller kriterierna.

Tidshorisonten för tillägget till översiktsplanen sträcker sig fram till 2030.


Planförfarande

Planförslaget är nu klart för att gå ut på samråd. I samrådet inhämtas yttranden från myndigheter, grannkommuner och andra intressenter. Alla inkomna yttranden sammanställs och planförslaget kan därefter komma att bearbetas innan granskningsskedet genomförs.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till

1. Kommunstyrelsen, Torsby kommun, 685 80 Torsby eller ks@torsby.se.

Senast 29 juli 2019 skall synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

Här nedan kan du ta del av dessa handlingar, samt de utredningar och andra underlag som ligger till grund för planförslaget.

SamrådshandlingPDF

Övriga utredningar:

NaturinventeringPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen