Torsby kommun
Torsby kommun

Fördjupad översiktsplan för Branäs

Torsby kommun har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Branäs. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen kan sedan fördjupas för ett visst geografiskt område (kallat FÖP).

Branäs skidanläggning är ett av Värmlands största besöksmål och den expansiva utvecklingen av skidturismen inom området gör att den tidigare planen för området från 1980-talet är daterad. Denna fördjupning av översiktsplanen syftar till att möjliggöra för en fortsatt långsiktigt hållbar utveckling av Branäsområdet med sikte på år 2040.

I den fördjupade översiktsplanen beskrivs den markanvändning som kommunen anser lämplig för utvecklingen av Branäsområdet fram till 2040. En fördjupning av översiktsplanen är översiktlig och ger en strategisk inriktning för markanvändningen, medan lämplighetsprövning och detaljerade studier av platsens förutsättningar görs senare i planeringskedjan. Den markanvändning som här presenteras ska verka vägledande för kommande prövning. Inom vissa områden skiljer sig den utpekade användningen från dagens användning vilket beskrivs som utvecklingsområden.

Samråd

Det planförslag som arbetats fram ska nu samrådas med länsstyrelsen, regionen och berörda kommuner. Kommunens medlemmar, andra myndigheter och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget har också möjlighet att yttra sig över förslaget.

Samrådsförslaget av planen finns utställt på biblioteket i Torsby, biblioteket i Sysslebäck samt i kommunhuset i Torsby.

Samrådet pågår från 3 juli 2020 till 1 oktober 2020.

Dessa handlingar ingår i samrådet

Lämna synpunkter senast 1 oktober 2020

Vi ber dig att lämna dina synpunkter på planförslaget i skriftlig form (e-post går bra) senast den 1 oktober 2020.

Sänd dina synpunkter till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby

eller

via e-post till ks@torsby.se

Ärendenummer

KST 2017/437

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson, 0560-160 18 eller miljö- och byggchef Malin Jonsson, 0560-160 84.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen