Torsby kommun
Torsby kommun

Fördjupade/tematiska översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner (FÖP) finns för flera av tätorterna i Torsby kommun. Fördjupade översiktsplaner med ett tema, tematiska översiktsplaner gäller liksom översiktsplan ÖP 2010 hela kommunens yta

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man fördjupa den. En fördjupning efter det att den kommunomfattande översiktsplanen antagits innebär att denna ändras för det område fördjupningen omfattar. Tätorter och verksamhetsområden, geografiskt begränsade områden, som t.ex. Branäs är exempel på områden som kan behandlas genom fördjupning, .

Äldre planer, jämförliga med en FÖP är ett par områdesplaner Betecknade med O.

Under hösten 2017 påbörjades arbetet med ny fördjupad översiktsplan som för Branäsområdet ska ersätta FÖP 2. Under 2018 slutfördes arbetet med en vindbruksplan.

Områdesplaner och tematiska och fördjupade översiktsplaner i Torsby kommun

 

 Tematiska översiktsplaner

                Vindbruksplan 2018 för Torsby kommun  2018-07-18

                    

Områdesplaner ((äldre beteckning för FÖP)

O3          Hovfjället Vitsand Vägsjöfors                                                                               1981-09-24
O5          Sysslebäck Likenäs (gäller delvis –föreslås i ÖP 2010 upphävas)     1982-01-28
O7          Långberget                                                                                                                  1985-05-13

Fördjupade översiksplaner (FÖP)

FÖP 2   Branäs  BeskrivningPDF och KartaPDF                                                                       1988-05-10
FÖP 4   Torsby   Centrum, redovisas inte - kommer att upphävas                       1990-02-22
                enligt rekommendation i ÖP 2010
FÖP 5    Likenäs PlanbeskrivningPDF och kartaPDF                                                             1991-12-18
                Bilaga karta 1 - 3PDF, Granskningsyttrande länsstyrelsenPDF
FÖP 6    Ransby PlanbeskrivningPDF med kartbilaga 1-3PDF, PlankartaPDF                 1991-12-18
                och Granskningsyttrande länsstyrelsenPDF
FÖP 7    Sysslebäck  PlanbeskrivningPDF, PlankartaPDF                                                    1994-03-30
                och Granskningsyttrande länsstyrelsenPDF
FÖP 9     Dalby  PlanbeskrivningPDF, PlankartaPDF                                                              2001-03-15
                 och Granskningsyttrande länsstyrelsenPDF
FÖP 10  Ambjörby PlanbeskrivningPDF, PlankartaPDF och                                              2002-09-26
                 Granskningsyttrande länsstyrelsenPDF
FÖP 11  Torsby och Oleby  - BeskrivningPDF och kartaPDF                                                2003-06-26


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen