Torsby kommun
Torsby kommun

Översiktsplaner

Det finns för Torsby kommun en heltäckande översiktsplan, ÖP 2010. Dessutom finns flera fördjupade översiktsplaner.

Det är varje kommuns skyldighet att ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplaner ska ge vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden samt hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den ska även visa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Översiktsplanens rekommendationer är inte bindande men ska ge stöd för kommande planering.

De planer som finns indelas i kommuntäckande översiktsplanfördjupad översiktsplan (kan utgå från ett tema eller gälla för ett avgränsat geografiskt område) och naturvårdsplan.

Arbetet med att ta fram en kommuntäckande vindbruksplan som är ett tematiskt tillägg till ÖP 2010 har lett till att en Vindbruksplan 2018 för Torsby kommun började gälla den 18 juli 2018.

Du hittar alla planhandlingar till planen här: "Vindbruksplanen 2018".


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen