Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan Kv. Björken,Torsby 4:33 m fl


Torsby Bostäder AB har av Torsby kommun förvärvat mark för framtida bostäder. För att göra det möjligt att bebygga området harTorsby Bostäder AB i samråd med Torsby kommun tagit fram förslag till en ny detaljplan. Planförslaget går nu ut på samråd och samrådet pågår mellan 5 april 2019 och 3 maj 2019.

Syfte

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga attraktiva bostäder nära Torsby centrum och också att göra strandområdet tillgängligt och iordningställt för allmänna fritidsaktiviteter.

Planområde

Föreslaget planområde består av bevuxet strandområde och ängsmark väster om Östmarksvägen i anslutning till Herrgårdsdammen.

Program

Inför det här planprojektet har 2014 kommunen genomfört ett programarbete för området runt Herrgårdsdammen. Det nya planområdet är ett av två områden som i programmet pekades ut som område för bostäder. Se programmetPDF, och kartanPDF som hör till samt en redogörelse för samrådetPDF om Herrgårdsområdet.

Planarbete

Torsby Bostäder AB ville, innan det egentliga planarbetet påbörjades, se olika förslag på hur Kvarteret Björken kan bebyggas. Därför fick tre olika arkitektkontor i uppdrag att ta fram var sitt förslag för hur området ska kunna användas. Torsby bostäder har den 3 april 2018 tagit del av tre spännande förslag.  Förslagen visas på Torsby Bostäders webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

http://www.torsbybostader.se

De inkomna förslagen har bearbetats och det nu framtagna planförslaget bygger på idéer och tankar som framkom genom arkitektkontorens uppdrag.

Planförfarande - hur planarbetet bedrivs

Planen handläggas med så kallat standardförfarande med skedena samråd, granskning och antagande i miljö- bygg och räddningsnämnden. Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Samråd och samrådshandlingar

Planförslaget är nu klart för att gå ut på samråd. I samrådet inhämtas yttranden från berörda sakägare och andra intressenter. Alla inkomna yttranden sammanställs och planförslaget kan därefter komma att bearbetas innan granskningsskedet genomförs.

11 april 2019 hålls ett samrådsmöte i missionskyrkans lokaler, mötet börjar kl 18.00 och ingen föranmälan behövs, alla är välkomna för att höra information om planförslaget och man kan även ställa frågor. Miljö- och byggchef Malin Jonsson och Torsby Bostäders VD Håkan Laack kommer att hålla i mötet.

Inför samrådet har förslaget till plankarta och planbeskrivning skickats ut till sakägare, och här nedan kan du ta del av dessa handlingar, samt de utredningar och andra underlag som ligger till grund för planförslaget.

Synpunkter ska ha inkommit till adressen 1. Kommunstyrelsen 685 80 Torsby, senast 3 maj 2019, antingen per brev eller via e-post till ks@torsby.se.

Övriga utredningar:

Ärendenummer

KST 2019/143

Kontaktperson

miljö- och byggchef Malin Jonsson

malin.jonsson@torsby.se

0560-160 84

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen