Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan Torsby 4:5 m fl (Kv. Björken)

 

Torsby Bostäder AB har av Torsby kommun förvärvat mark för framtida bostäder. För att göra det möjligt att bebygga området kommer Torsby Bostäder AB att i samråd med Torsby kommun ta fram en ny detaljplan.

Syfte

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga attraktiva bostäder nära Torsby centrum och också att göra strandområdet tillgängligt och iordningställt för allmänna fritidsaktiviteter.

Planområde

Föreslaget planområde består av bevuxet strandområde och ängsmark väster om Östmarksvägen i anslutning till Herrgårdsdammen.

Program

Inför det här planprojektet har 2014 kommunen genomfört ett programarbete för området runt Herrgårdsdammen. Det nya planområdet är ett av två områden som i programmet pekades ut som område för bostäder. Se programmetPDF, och kartanPDF som hör till samt en redogörelse för samrådetPDF om Herrgårdsområdet.

Planarbete

Torsby Bostäder AB vill innan det egentliga planarbetet påbörjas se olika förslag på hur Kvarteret Björken kan bebyggas. Därför fick tre olika arkitektkontor i uppdrag att ta fram var sitt förslag för hur området ska kunna användas. Torsby bostäder har den 3 april 2018 tagit del av tre spännande förslag.  Förslagen visas på Torsby Bostäders webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

http://www.torsbybostader.se

Under april och maj 2018 kommer Torsby Bostäder i samarbete med kommunen att ta ställning till hur de olika idéerna i arkitektförslagen ska utvärderas och användas i ett kommande dealjplanearbete.

Information om planarbetet kommer att ges här på hemsidan så snart det kommande planarbetet påbörjas.

Planförfarande - hur planarbetet bedrivs

Planen kommer att handläggas med så kallat standardförfarande med samråd, granskning och antagande i miljö- bygg och räddningsnämnden. Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Underlag för planeringen

I kommande arbete med att ta fram olika förslag för bostäder och så småningom en detaljplan finns underlag i form av olika utredningar:

Ärendenummer

MBR-2017-652

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth tfn: 0560 - 16020

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Torbjörn Almroth
 • stadsarkitekt
 • Tfn: 0560-160 20
 • Mobil: 070-602 04 45
 • E-post: torbjorn.almroth@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen