Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan Forsbacken parkering


Torsby kommun har förvärvat mark för att upprätta en parkering. För att underlätta för att bedriva verksamheter, torghandel, uppträdanen etc. på Gamla torget i Torsby centrum behövs bättre kapacitet för parkering centralt. Torsby kommun har tagit fram förslag till en ny detaljplan. Planförslaget går nu ut på samråd och samrådet pågår mellan 27 juni 2019 och 7 augusti 2019.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Torsby centrum. Det finns ett behov av parkeringsplatser centralt i Torsby och en ny parkering på Forsbacken 1 underlättar detta. Torsby kommun bedömer att en ny detaljplan behövs för att möjliggöra för en centralt belägen parkering.

Planområde

Föreslaget planområde är i gällande detaljplan avsedd för bostadsändamål, men har varit igenvuxet av träd under lång tid. En ny detaljplan upphäver därmed den gamla planen.

Planförfarande - hur planarbetet bedrivs

Planen handläggas med så kallat standardförfarande med skedena samråd, granskning och antagande i miljö- bygg och räddningsnämnden. Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Samråd och samrådshandlingar

Planförslaget är nu klart för att gå ut på samråd. I samrådet inhämtas yttranden från berörda sakägare och andra intressenter. Alla inkomna yttranden sammanställs och planförslaget kan därefter komma att bearbetas innan granskningsskedet genomförs.

Inför samrådet har förslaget till plankarta och planbeskrivning skickats ut till sakägare, och här nedan kan du ta del av dessa handlingar, samt de utredningar och andra underlag som ligger till grund för planförslaget.

Synpunkter ska ha inkommit till adressen 1. Kommunstyrelsen 685 80 Torsby, senast 7 augusti 2019, antingen per brev eller via e-post till ks@torsby.se.

Ärendenummer

KST 2019/222

Kontaktperson

samhällsplanerare Sara Johansson

sara.johansson@torsby.se

0560-160 18

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen