Torsby kommun
Torsby kommun

Valberget, detaljplanering

Inför detaljplanering inom Valbergets friluftsområde upprättades ett planprogram.

Planområde

Planområdet ligger inom Valbergets friluftsområde och berör detaljplan för flygplatsen.

Syfte

Torsby kommun vill säkra och utveckla pågående verksamhet inom Valbergsområdet och utöver detta genom nya satsningar generera intäkter och nya arbetstillfällen i kommunen. Kommunen vill utveckla och stärka förutsättningarna för skidgymnasiets framtid men också skapa nya förutsättningar för satsningar i skidsport som näring.

I syfte att finna nya verksamheter inom Valbergsområdet har Torsby kommun utrett frågan om en skidtunnel (Torsby Ski Tunnel) med erforderliga och kompletterande byggnader (Torsby Ski Arena) för teknik, service och inomhusaktiviteter inom Valbergets friluftsområde.

Lagakraft

Efter samråd fattade miljö- och byggnämnden i sitt sammanträde den 16 juni 2004 godkänna planprogrammet.

Kommunfullmäktige godkände den 23 juni 2004 planprogrammet och det beslutet lagakraft d.v.s. började gälla den 22 juli 2004.  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2004-12

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen