Torsby kommun
Torsby kommun

Herrgårdsområdet

Programhandlingar har upprättats inför detaljplanering inom Herrgårdsområdet.

Planområde

Planområdet ligger centralt i Torsby tätort och utgörs av de längs Herrgårdsdammens stränder områden som för närvarande saknar detaljplan. Inom området finns bland annat den s.k. Herrgården och två bostadskvarter Hammaren och Städet liksom den obebyggda Björkängen och  Björkudden.

Syfte

Syftet med planprogrammet är dels att ge underlag för fortsatt planläggning för bostäder i attraktiva, servicenära lägen runt Herrgårdsdammen och dels att stärka attraktiviteten för de centrala delarna i Torsby och främja områdets användning för rekreation och friluftsliv.

Programmet ska beskriva viljeinriktningar och ge riktlinjer för framtida planering. Flera
detaljplaner ska arbetas fram för delar av området.

Lagakraft

Programmet har upprättats under 2014 och var föremål för samråd under sommaren 2014. Fullmäktige godkände programhandlingarna den 15 december 2014.

Programhandlingarna fick lagakraft d.v.s. började gälla den 15 januari 2015.  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

Miljö- bygg- och räddningsnämnden: MBR-2013-725KST 21
Kommunstyrelsen och kommunfulläktige: 2014/555

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen