Torsby kommun
Torsby kommun

Fridhem

Inför detaljplanering av Fridhemsområdet, 142 Dpl för Torsby 4:23 m.fl. (Fridhem), upprättades ett planprogram.

Planområde

Området ligger i Torsby tätort på norra stranden i Röjdans mynning i Övre Fryken.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att möjliggöra flyttning av befintlig småbåtshamn samt att ge större delen av området karaktären av tätortsnära rekreationsområde.

Lagakraft

Programmet från den 19 januari 2010 var föremål för samråd under februari-mars 2010.

Samrådshandlingar för detaljplan, baserade på programhandlingarna, godkändes vid sammanträde med miljö-och byggnämnden den 24 mars 2011. Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

Miljö- bygg- och räddningsnämnden: MBR-2005-674

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

ProgrambeskrivningPDF
Programillustration - kartaPDF

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen