Torsby kommun
Torsby kommun

Östmarks kyrka

Bebyggelsemiljö med kyrka och kyrkogård. Områdesbestämmelserna ges löpnummer 507.

Planområde

Kyrkan ligger vid riksväg 947, i Röjdans dalgång i Östmark, två mil nordväst om Torsby.

Syfte

Bestämmelsernas syfte är att skydda kulturvärdena.

Strandskydd gäller numera inom 100 meter från strandlinjen mot Röjdan.

Laga kraft

Byggnadsnämnden beslutade den 2 mars 1994 att anta områdesbestämmelser för Dalby Kyrka.

De fick laga kraft, började gälla, den 28 mars 1994.

Handlingar

Karta med områdesbestämmelser.

Kontaktperson

Torbjörn Almroth

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen