Torsby kommun
Torsby kommun

Gällande Områdesbestämmelser

Inom Torsby kommun finns  vid sju kyrkor och vid en säter en form av planering för skydd av kulturmiljöerna runt kyrkorna och för sätern.

Områdesbestämmelser ska ses som ett komplement till översiktsplanen.
De används där inte detaljplan finns men ett behov ändå finns att reglera mark- och vattenanvändning och/eller bebyggelsemiljöns egenskaper.

Områdesbestämmelser kan även införas för att säkerställa att, ett eller flera,
riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses. Områdesbestämmelser ger inte, som detaljplanen, någon "byggrätt".

Inom dessa områden är bygglovsplikten utökad och man behöver ansöka om bygglov för i princip allt byggande. De generösa bestämmelser om lättnader i bygglovplikten som
generellt gäller på landsbygden, gäller alltså inte här!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen