Torsby kommun
Torsby kommun

Byggnadsplan för Ambjörby

 

Byggnadsplan för Ambjörby samhälle. Planen har löpnummer 408 Bpl.

Planområde

Planområdet omfattar Ambjörby samhälle. Delar av byggnadsplanen har upphävts. Dels har en ny detaljplan ersatt en del av byggnadsplanen och inom två områden har planen upphävts. Detta framgår av plankartan.

Syfte

Eftersom Ambjörby då planen upprättades var den största tätorten i dåvarande Norra Ny socken fanns ett behov av att styra upp planeringen.

Laga kraft

Planen upprättades år 1955 och reviderades 1958. Den fick laga kraft, började gälla, den 22 december 1958.

Miljö- bygg- och räddningsnämnden beslutade den 21 december 2016 att anta upphävande av del av byggnadsplanen, skolområdet i norr. Beslutet fick lagakraft, började gälla, den 19 januari 2017.

Miljö- bygg- och räddningsnämnden beslutade den 30 maj 2018 att anta upphävande av del av byggnadsplanen, ett område i sydöstra delen av byggnadsplanen. Beslutet fick lagakraft, började gälla, den 20 juni 2018.

Ärendenummer

Upphävande av del av planen: MBR-2015-658 respektive MBR-2017-870

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

 1. Planbeskrivning med bestämmelserPDF - ursprungligt dokument 1958
 2. Beskrivning upphävande - skolområdePDF
 3. Beskrivning upphävande - i sydostPDF
 4. PlankartaPDF

Kontaktperson

Torbjörn Almroth 0560 - 160 20 eller 070-6020 445

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen