Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sofia Dahlström
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 88
 • Mobil: 073-210 35 36
 • E-post: sofia.dahlstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Byggnadsplan för Ambjörby

 

Byggnadsplan för Ambjörby samhälle. Planen har löpnummer 408 Bpl.

Planområde

Planområdet omfattar Ambjörby samhälle. Delar av planområdet har upphävts (skolområdet med beteckning "A") eller ersatts med ny plan. Detta framgår av plankarta.

Syfte

Eftersom Ambjörby då planen upprättades var den största tätorten i dåvarande Norra Ny socken fanns ett behov av att styra upp planeringen.

Laga kraft

Planen upprättades år 1955 och reviderades 1958. Den fick laga kraft, började gälla, den 22 december 1958.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 2016 att anta upphävande av del av byggnadsplanen. Beslutet fick lagakraft, började gälla, den 19 januari 2017.

Ärendenummer

Upphävande av del av planen: MBR-2015-658

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

 1. PlanbesktrivningPDF med bestämmelser - ursprungligt dokument
 2. PlankartaPDF
 3. Beskrivning upphävandePDF

Kontaktperson

Torbjörn Almroth

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *