Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Branäs 7:1 (Hjorten)

 

Tomter för fritidshus vid skidanläggningen i Branäs. Planen ges löpnummer Dpl 320.

Planområde

Planområdet ligger i norra änden uppe på Branäsberget söder om infartsväg. Norr om Hjorten kommer ett kvarter Räven att etableras.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ca 15-20 nya fritidsboenden.

Laga kraft

Miljö- bygg- och räddningsnämnden beslutade den 21 juli 2017 att anta planen.

Den fick laga kraft, började gälla, den 21 juli 2017.

Ärendenummer

MBR-20165-647

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

 1. PlanbeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF

Kontaktperson

Torbjörn Almroth

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen