Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för del av
Hole 1:94 m fl
(Västra Långberget) 

 

Den västra delen av byggnadsplan nr 258 Bpl på Långberget ersätts med en ny plan. Den nya planen ges nummerbeteckning 319 Dpl.

Planområde

Västra delen av Långberget.  Området ligger inom planen "Byggnadsplan för Hole 1:94 m.fl. (Långberget)" som sedan 1988 är en gällande plan med löpnummer 258 Dpl.

Syfte 

Planens syfte är att möjliggöra högre exploatering d.v.s. större byggnader och att vindsvåning eller sluttningsplan kan inredas. Planbestämmelser anpassas i princip till de som gäller för några planer som tillkommit på Långberget under de senaste åren.

Planförfarande - hur planarbetet bedrivs

Planen handläggs med så kallat standardförfarande med samråd, granskning och antagande i miljö- bygg och räddningsnämnden. Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Lagakraft

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden antog planen den 24 maj 2017.

Beslutet vann lagakraft, d.v.s. planen började gälla, den 15 juni 2017.

Ärendenummer

MBR-2016-660

Planhandlingar

 1. PlanbeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth tfn: 0560 - 160 20 

 


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen