Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Hole 1:94 m fl (Björnbrodden)

 

Tomter för fritidshus vid skidanläggningen i på Långberget. Planen ges löpnummer Dpl 316.

Planområde

Planområdet ligger uppe på Långberget i dess västra slänt. Planförslaget omfattar ett redan planlagt område för fritidsboende och följer gällande översiktsplan.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra en exploatering anpassad till de senaste årens planläggning för fritidshus.

Laga kraft

Miljö- bygg- och räddningsnämnden beslutade den 26 mars 2015 att anta planen.

Den fick laga kraft, började gälla, den 29 april 2015.

Ärendenummer

MBR-2013-451

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

 1. PlanbeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF

Kontaktperson

Torbjörn Almroth 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen