Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Multtjärn delar av 1:20 och 1:22 (Mattilamäki)

 

Tomter för fritidshus vid Mattila. Planen ges löpnummer Dpl 315.

Planområde

Mattila ligger i västra delen av Torsby kommun norr om Röjdåfors. Planområdet ligger i en brant södersluttning ner mot Svarttjärnen en bit bort från den övriga anläggningen i Mattila.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra att inom Mattilaområdet uppföra av ytterligare ett tjugotal fritidshus med tillhörande infrastruktur.

Laga kraft

Komunfullmäktige beslutade den 19 maj 2014 att anta planen.

Den fick laga kraft, började gälla, den 19 juni 2014.

Ärendenummer

MBR-2013-451

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

 1. PlanbeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF

Kontaktperson

Torbjörn Almroth 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen