Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Branäs 4:22 m fl (Branäsberget Centrum)

 

Centrumområde för service, handel och boende på Branäsberget. Planen ges löpnummer Dpl 314.

Planområde

Området ligger på Branäsberget väster om toppen. Det är sedan tidigare bebyggt med bl.a. restaurang, "Ladan". Området är sedan tidigare planlagt som centrumområde för skidanläggningen med liftar, utförs- och längdskidåkning etc.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en modernisering och bra utveckling av centrumfunktionerna på Branäsberget.

Laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2013att anta planen.

Den fick laga kraft, började gälla, den 24 oktober 2013.

Ärendenummer

MBR-2011-369

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

 1. PlanbeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF

Kontaktperson

Torbjörn Almroth 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen