Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Hole 1:39 (Eggsjön)

 

Tomter för fritidshus vid Eggsjön. Planen ges löpnummer Dpl 313.

Planområde

Planområdet ligger i en östslänt på Långberget och i området ingår strand mot Eggsjön.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett åttiotal nya fritidshus i ett naturskönt vildmarksliknande område.

Laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2013 att anta planen.

Den fick laga kraft, började gälla, den 24 oktober 2013.

Ärendenummer

MBR-2013-451

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

 1. Plan- och genomförandebeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF

Kontaktperson

Torbjörn Almroth 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen