Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Branäs 4:52 m fl (Ljunghyllan)

 

Område för frtidshus och i mindre omfattning service Branäsberget. Planen ges löpnummer Dpl 312.

Planområde

Området är beläget vid foten av Branäsberget och utgörs i huvudsak av en platå ovanför
och strax norr om Branäs centrum i dalen.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra en exploatering anpassad till principer som gällt för senare års planläggning för fritidshus inom Branäsområdet. Planområdet är tidigare detaljplanelagt med syfte att möjliggöra byggandet av fritidshus.

Laga kraft

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade den 13 juni 2013 att anta planen.

Den fick laga kraft, började gälla, den 9 juli 2013.

Ärendenummer

MBR-2012-800

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

 1. PlanbeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF

Kontaktperson

Torbjörn Almroth 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen