Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Branäs 1:44 (Boet)

 

Område för fritidshus i Branäsdalen. Planen ges löpnummer Dpl 311.

Planområde

Området är beläget vid foten av Branäsberget i direkt anslutning till Branäs centrum i
dalen.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra en exploatering anpassad till de senaste årens planläggning med fritidshus inom Branäs. Planen också ska syfta till att möjliggöra café- och/eller restaurangverksamhet. En ändring av planen har genomförts med syfte att möjliggöra att den underliggande planen också i praktiken ska kunna tillåta två våningar utan konflikt med bestämmelse om byggnadshöjd. Angående ändring avbv detaljplan se avsnittet "Detaljplaner och områdesbestämmelser".

Laga kraft

Underliggande plan:
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade den 25 oktober 2012 att anta planen.
Den fick laga kraft, började gälla, den 21 november 2012.

Ändring av detaljplan:

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade den 21 mars att anta ändring av detaljplanen.
Ändringen fick laga kraft, började gälla, den 18 april 2013.

Ärendenummer

MBR-2011-826

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

 1. Planbeskrivning underliggande planPDF
 2. Planbeskrivning ändringPDF
 3. PlankartaPDF

Kontaktperson

Torbjörn Almroth 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen