Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Hole 1:94 m fl (Grönbenan)

 

Område för fritidshus på Långberget. Planen ges löpnummer Dpl 310.

Planområde

Området är beläget inom detaljplan för hotell och skidanläggningar men utgör egen detaljplan som en ”ö” eller ”frimärksplan” inom det större planområdet. Planområdet ligger väster om hotellet med mellanliggande kvarter för fritidsboende.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra en exploatering anpassad till de senaste årens planläggning för fritidshus. Det innebär att möjliggöra en generell exploateringsgrad i proportion till fastighetsarea
samt allmänt mer generella planbestämmelser. Planen ges därmed en mer flexibel utformning
för att möta den ökande efterfrågan på större hus.

Laga kraft

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade den 20 september 2012 att anta planen.

Den fick laga kraft, började gälla, den 17 oktober 2012.

Ärendenummer

MBR-2012-329

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

 1. PlanbeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF

Kontaktperson

Torbjörn Almroth 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen