Torsby kommun
Torsby kommun

Långflons gränshandel

 

Detaljplan för Långflons handel - 305 A och B DPL. Planen möjliggör utveckling av gränshandel i Långflon vid norska gränsen.

Planområde

Planområdet ligger längst upp i norra delen av Torsby kommun i direkt anslutning till  svensk-norska riksgränsen.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggande av gränshandel.

Laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2010 att anta planen.
Beslutet vann laga kraft, planen började gälla, den 31 december 2010.

Miljö- bygg- och räddningsnämnden beslutade den 26 september 2013 att anta ändring av planen.
Den ändrade detaljplanen fick laga kraft, började gälla, den 24 oktober 2013.

Ärendenummer

MBR-2007-1148 Underliggande plan
MBR-2013-544 Ändring detalplan

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

 1. Planbeskrivning ändringPDF
 2. Planbeskrivning underliggande planPDF
 3. PlankartaPDF

Kontaktperson

Torbjörn Almroth

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen