Torsby kommun
Torsby kommun

285 A  Dpl Svenneby 1:325 m fl (Bredviken)

Torsby Camping, restaurang, badplats fick ny detaljplan 2012.

Planområde

Området är beläget vid Frykens västra strand ca 6 km söder om tätorten Torsby.

Syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en fortsatt utveckling av Torsby Camping med ytterligare bebyggelse, bryggor för småbåtar mm och att medge uppförande av bygglovbefriade s.k. ”spiketält”.

Lagakraft

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden fattade den 20 december 2011 beslutet att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 24 juli 2012.

 Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2010-850

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

 1. Plan- och genomförandebeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen