Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan Branäsberget Vargen och Björnen

På Branäsberget finns två kvarter för fritidshus. Planen har löpnummer 279 Dpl. En ändring av ursprunglig plan  från detaljplanen genomfördes i juni 2012.

Planområde

Området är beläget öster om Branäsbergets topp och sydväst om Branäsbergets centrumbebyggelse. Fritidshusen utgör de tidigast utförda på Branäsberget.

Syfte

Planändringen syftar till att möjliggöra till- och ombyggnad av befintliga fritidshus samt
uppföra komplementbyggnader på ett mer flexibelt sätt anpassat till de olika stora
fastigheternas area.

Lagakraft

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade den 19 december 1991 beslutet att anta planen. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade också den 24 maj 2012 att anta en ändring av detaljplanen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 26 januari 2011. Ändringen av detaljplanen fick lagakraft den 27 juni 2012.

Vid planändring gäller den ursprungliga planen precis som tidigare - utom de nya ändringar som genomförts. Den ursprungliga planen kallas "underliggande plan" och utöver den planen gäller fortsatt de nya bestämmelserna i stället för de ursprungliga i underliggande plan.

 Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2008-394

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

 1. Plan- och genomförandebeskrivning - underliggande planPDF
 2. Plankarta underliggande planPDF
 3. Beskrivning ändring av planPDF
 4. Plankarta ändring av planPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen