Torsby kommun
Torsby kommun

Bergsäng 1:93 m fl (Bergsängsbacken) 

 

Detaljplanen får beteckningen 151 Dpl. Detaljplanen omfattar fyra fastigheter för bostadsändamål.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra fastighetsreglering av mark från Bergsäng 1:130
till övriga fastigheter inom planområdet.

Planområde

Planområdet ligger i anslutning till Vitsandsvägen ca 1 km norr om Torsby centrum.

Lagakraft

Efter granskning har planförslaget antagits av miljö-, bygg- och räddningsnämnden 29 november 2017 och drygt tre veckor senare fått laga kraft (börja att gälla) den 28 december 2017.

Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Planhandlingar

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer och kopior finns tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Ärendenummer

MBR-2017-279

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth tfn: 0560 - 160 20

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen