Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Torsby 4:44 m.fl. (Hammaren)

 

Del av Herrgårdsområdet planeras  för centrumnära bostäder. Planen får nummer 150 Dpl. 

Syfte 

Planens syfte är att komplettera befintlig bebyggelse med strand- och centrumnära och därmed attraktiva bostäder. Ett annat syfte är att anpassa planen till ett program för området runt Herrgårdsdammen där allmänheten tillförsäkras tillträde till och passage längs strandområdet.

Planområde

Med den nya planen kan en äldre plan från 1947 få utgå. Den äldre planen omfattar kvarteret Hammaren. I den nya planen ingår också kvarteret Städet.

Lagakraft

Efter samråd och utställning för granskning fattade kommunfullmäktige den 13 juni 2016 beslut att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 2 juni 2017.

Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Planhandlingar

Ärendenummer

Miljö- bygg- och räddningsnämnden: MBR-2014-297
Kommunstyrelse och Fullmäktige: KST 2015/806

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

 


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen