Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för del av Torsby 1:265 m.fl. (Enen)

Centralt belägna hyresrätter i tre till femvåningar. Planen har löpnummer 149 Dpl.

Planområde

Planområdet är sedan tidigare planlagt för bostadsändamål.  Planområdet ligger i den nordvästra delen av Torsby tätort, knappt en kilometer nordväst om centrum. Området avgränsas i nordväst av europaväg 16/45, i öster av befintlig bostadsbebyggelse, i söder av Lindenvägen och sydväst av Valbergsvägen.

Syfte

Planens syfte är möjliggöra uppförandet av bostäder i tre till fem våningar inom området.
Platsen bedöms strategiskt för den tänkta användningen och ska ses som en utbyggnad av tätorten.

Lagakraft

Efter samråd och granskning fattade miljö-, bygg- och räddningsnämnden i sitt sammanträde den 26 oktober 2016 beslutet att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 23 november 2016.  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2016-154

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

Planbeskrivning med bilagorPDF
PlankartaPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen