Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Torsby 1:265 m fl (Kajshedskrysset)

Planen möjliggör sällanköpsvaruhandel vid E16/45. Planen har löpnummer 148 Dpl.

Planområde

Planområdet ligger omedelbart väster om europaväg 16/45, söder om anslutning riksväg 947 mot Europavägarna 16/45.

Syfte

Planens syfte är att ge förutsättningar för att använda mark väster om europaväg 16/45, söder om korsningen med väg 947 (Östmarksvägen), för sällanköpsvaruhandel. Platsen bedöms strategisk för den tänkta användningen och ska ses som en utbyggnad av tätorten.

Lagakraft

Efter samråd och granskning fattade miljö-, bygg- och räddningsnämnden i sitt sammanträde den 31 augusti 2016 beslutet att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 27 september 2016.  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2015-754

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
Miljöteknisk utredningPDF
TrafikutredningPDF
VA-utredningPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen