Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Västanvik 1:577

En så kallad frimärksplan som gäller för ett mindre område och en fastighet. Planen ges löpnummer 147 Dpl.

Planområde

Planområdet ligger i västra delen av Västanvik, i sydvästra delen av Torsby tätort.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra förvärv av kommunägd mark utanför gällande detaljplan i
anslutning till den egna fastigheten samt att möjliggöra utbyggnader genom att bestämmelser om exploateringsgrad ändras i förhållande till den gällande planen.

Lagakraft

Efter samråd och granskning fattade miljö-, bygg- och räddningsnämnden i sitt sammanträde den 22 juni 2016 beslutet att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 22 juli 2016.  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2015-808

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen