Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Torsby 4:1 m fl (Holmesskolan)

Planen ger möjligheter att utveckla verksamheten vid Holmesskolan samt förbättra trafiksäkerheten m.m. Planen ges löpnummer 146 Dpl.

Planområde

Planområdet ligger i den västra delen av Torsby tätort ca 500 meter från centrum. Det område som omfattas av planen utgörs av skolområde för Holmesskolan, delar av f d spårområde nu med provisorisk parkering, område med två lagerbyggnader, område bebyggda med byggnader för grossistverksamhet, verkstad respektive bärhantering.

Syfte

Planens syfte är att ge förutsättningar för en säkrare trafikmiljö i anslutning till Holmesskolan, ge möjlighet att göra tillbyggnader och nybyggnader för skolverksamhet, ge plats för tillräckligt antal parkeringsplatser för skolans nuvarande och framtida behov samt att skapa byggrätt för en eventuell framtida förskola.

Detaljplanen ska också för flera verksamhetsutövare (handel, verkstad, bilmuseum) inom nuvarande järnvägsområde ge möjlighet att bilda egna fastigheter för de byggnader som stått på ofri grund.

Lagakraft

Efter samråd och granskning fattade miljö-, bygg- och räddningsnämnden i sitt sammanträde den 29 oktober 2015 beslutet att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 26 november 2015.  

Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2015-81

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen