Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Alen 26 och 27 m fl

Plan för bostadsändamål, en s.k. frimärksplan. Planen ges löpnummer 145 Dpl.

Planområde

Det områdesom omfattas av planen utgörs i huvudsak av mark för bostadsändamål. Mellan fastigheterna Alen 26 och Alen 27 fanns ett parkområde och finns ett område för transformatorstation.

Syfte

Planens syfte är att ge förutsättningar för att möjliggöra en fastighetsreglering, i vilken kommunägd mark, tidigare allmän platsmark, kan överlåtas till fastigheten Alen 26 samt att anpassa planen till verkligt läge för befintlig transformatorstation.

Lagakraft

Efter samråd och granskning fattade miljö-, bygg- och räddningsnämnden i sitt sammanträde den 25 september beslutet att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 27 oktober 2014.  

Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2015-81

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen