Torsby kommun
Torsby kommun

144 Dpl för Del av Torsby 4:33 m.fl. (Lokstallet)

Gamla lokstallet från 1915 får annan användning. Planen får löpnummer 144 Dpl.

Planområde

Planområdet ligger centralt i Torsby tätort, öster om Järnvägsgatan vid korsningen mot Norra Industrigatan.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra annan användning av lokstallet och att anlägga en gång- och cykelväg i tunnel under järnvägen. Hittills gällande plan föreskrev trafikändamål inom det aktuella planområdet.

Torsby brandmannaklubb vill inrätta en utställning med räddningsmaterial, brandbilar etc i det f.d. lokstallet.

Lagakraft

Efter samråd och granskning fattade miljö-, bygg- och räddningsnämnden i sitt sammanträde den 30 januari 2014 beslutet att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 28 februari 2014 .  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2013-888

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen