Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för del av Västanå 1:65 (Toria Väst)

Utvidgning av handelsområdet vid Toriakorset. Planen har löpnummer 143 Dpl.

Planområde

Planområdet omfattar marken mellan väg E16 och Röjdan, väster om nuvarande handelsområde.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en utvidgning åt väster av Helmias/Torias område med snabbmatsrestaurang, nytt läge för bensinstation samt uppställningsplats för långtradare och husbilar. Vidare skall områdets anslutning till väg E16 (f d 239) flyttas åt väster.

Lagakraft

Efter samråd och  granskning fattade kommunfullmäktige den 21 januari 2013 beslutet att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 21 februari 2013.  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2011-131

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
GenomförandebeskrivningPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen