Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Torsby 4:23m.fl. (Fridhem)

Centralt belägna hyresrätter i tre till femvåningar. Planen har löpnummer 142 Dpl.

Planområde

Området är beläget i södra delen av Torsby tätort på östra sidan av Röjdälvens utlopp i
sjön Norra Fryken.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra flyttning av befintlig småbåtshamn samt att ge större
delen av området karaktären av tätortsnära rekreationsområde.

Lagakraft

Inför arbetet med detaljplanen genomfördes ett program för att ge möjlighet till allmänheten att i samråd ha synpunkter på hur Fridhemsområdet ska användas. Se programhandlingarna

Efter samråd och utställning (granskning) fattade kommunfullmäktige den 21 juni 2011 beslutet att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 21 juli 2011.  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2005-674

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
GenomförandebeskrivningPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen