Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Trasten 14 (Boende och service)

Centralt belägen fastighet. "Frimärksplan" för bostadsändamål. Planen har löpnummer 141 Dpl.

Planområde

Området är beläget vid Prostgårdsvägen i östra delen av Torsby tätort.

Syfte

Planens syfte är att  möjliggöra boende och att den parkering på Trasten 14 till förmån för Trasten 15 kan utgå.

Lagakraft

Efter samråd och granskning fattade miljö-, bygg- och räddningsnämnden den 26 januari 2012 beslutet att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 23 februari 2012.  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2010-854

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

Plan- och genomförandebeskrivningPDF
PlankartaPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen