Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Västanvik 1:396 m fl (Konsum)

Centralt beläget område för handel och bilservice. Planen har löpnummer 140 Dpl. En ändring av detaljplanen genomfördes under våren 2017.

Planområde

Området är beläget öster om den s.k. Toriarondellen vid infarten till Torsby från europaväg 16/45.

Syfte

Planens syfte är att  göra det möjligt att uppföra bebyggelse för handels- och bilserviceändamål. I och med planändringen i juli 2017 får också centrumfunktioner etableras.

Lagakraft

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade den 21 december 2010 att anta planen. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade också den 21 juni 2017 att anta en ändring av detaljplanen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 26 januari 2011. Ändringen av detaljplanen fick lagakraft den 21 juli 2017.

Vid planändring gäller den ursprungliga planen precis som tidigare - utom de nya ändringar som genomförts. Den ursprungliga planen kallas "underliggande plan" och utöver den planen gäller fortsatt de nya bestämmelserna i stället för de ursprungliga i underliggande plan.

 Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2008-394

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

 1. Plan- och genomförandebeskrivning - underliggande planPDF
 2. Plankarta underliggande planPDF
 3. Beskrivning ändring av planPDF
 4. Plankarta ändring av planPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen