Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Vasserud 3:33 m fl (Vestre)

Centralt beläget område för handel och bilservice. Planen har löpnummer 139 Dpl.

Planområde

Området ligger inom tätorten Torsby, inom östra delen av Skalleby industriområde.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggande av ny kontors‐ produktions‐ och lagerbyggnad.

Lagakraft

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade den 16 juni 2010 att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 15 juli 2010.  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2010-116

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
GenomförandebeskrivningPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen