Torsby kommun
Torsby kommun

138 Dpl Detaljplan för Torsby 1:345 m.fl. (Info-Center)

Området med Infocenter vid Toria trafikplats fick ny detaljplan som ersätter del av 110 Dpl. Ändring av detaljplanen gjordes också 2017.

Planområde

Planområdet är beläget i västra delen av Torsby tätort, ca 1 km från centrum. Det avgränsas i norr av Röjdälven, i sydost av Gräsmarksvägen, i sydväst av väg E45 och i nordväst av fastighetsgräns.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av verksamheten vid Torsby Infocenter
med restaurang, café och handel. Genom ändring av planen tillfördes möjligheten att bygga högre och att också bygga för tillfälligt boende, hotell eller vandrarhem.

Lagakraft

Miljö- och byggnämnden beslutade den 27 maj 2009 att anta planen.
Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 23 juni 2009.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 27 september 2017 att anta ändring av detaljplanen. Ändringen fick lagakraft 24 oktober 2017.

Vid ändring av detaljplan gäller fortsatt den tidigare planen i allt väsentligt utom de ändringar som gjorts. Den ursprungliga planen betecknas "underliggande plan".

Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

MBR-2010-116 respektive MBR-2016-793.

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

Planbeskrivning underliggande planPDF
Genomförandebeskrivning underliggande planPDF
Planbeskrivning ändring av detaljplanenPDF
Plankarta ändring av detaljplanPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth
tfn 0560 - 6020 445

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen