Torsby kommun
Torsby kommun

128 Dpl Vasserud 3:2 m fl (Valberget skidstadion)

 

Valbergets friluftsområde får i planen möjlighet att utvecklas med ytterligare anläggningar, byggnader för idrottsändamål, skidtunnel etc.

Syfte 

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av Valbergets befintliga friluftsområde med ytterligare anläggningar och byggnader för idrottsverksamhet för både vinter- och sommaraktiviteter. En viktig anläggning har varit byggandet av Sveriges första skidtunnel. I området finns också rätt att bygga korttidsboende.

Planområde

Planområdet ligger söder om Torsby flygplats, väster om europavägarna E16 / E45.

Lagakraft

Efter samråd och utställning fattade kommunfullmäktige den 27 januari 2005 beslut att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 21 februari 2005.

Planhandlingar

Ärendenummer

Miljö- bygg- och räddningsnämnden: MBR-2004-12

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth

 


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen