Torsby kommun
Torsby kommun

119 Dpl Detaljplan för Kv. Dammbacken, Ragvaldsgården, Tingsbacka och Kilen

Området reglerar i huvudsak bostadskvarter längs norra sidan av Östmarksvägen men även Tingshusparken ingår i planområdet.

Planområde

Planområdet är beläget i västra delen av Torsby tätort och utgör en del av centrumbebyggelsen. Det avgränsas i norr av järnvägsområdet och i söder dels av Östmarksvägen men i planen ingår också en del av Herrgårdsdammen.

Syfte

Syftet med planen var att ersätta äldre detaljplaaner, som i vissa delar saknat aktualitet.

Lagakraft

Kommunfullmäktige beslutade den den 17 juni 1999 att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 19 juli 1999.  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

B-1998-98

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

Plan- och genomförandebeskrivningPDF
PlankartaPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth
tfn 0560 - 6020 445

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen