Torsby kommun
Torsby kommun

110 Dpl Del av Torsby 1:98 m.fl.

Centralt beläget område vid Toriarondellen. Bostadshus och trafikområde.

Planområde

Området ligger inom tätorten Torsby med bostadshus. Strandområde finns mot Herrgårdsdammen. Området omfattar också cirkulationsplats med Toriarondellen.

Syfte

Planens syfte var  att möjliggöra byggande av nytt infocenter men som senare uppdaterats med egen detaljplan Dpl 138. Nu återstår detaljplan för befintligt bostadshus och trafikplats.

Lagakraft

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 1996 att anta planen.

Planen fick lagakraft d.v.s. började gälla den 21 februari 1996.  Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Ärendenummer

24/94  086.466

Planhandlingar och övriga handlingar av intresse

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer.

Plan- och genomförandebeskrivningPDF
PlankartaPDF

Kopior finns också tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Kontaktperson

Stadsarkitekt Torbjörn Almroth
tfn 0560-6020 445

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen