Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplaner visar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utformas. Med områdesbestämmelser kan begränsning av byggande regleras och bebyggda miljöer skyddas.

Det är kommunen som avgör vad och hur man får bygga och hur ett område ska förändras eller bevaras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för vilka planer som ska tas fram. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ansvarar sedan för handläggningen enligt plan- och bygglagens anvisningar. Under planarbetets gång tar miljö-, bygg- och räddningsnämnden olika beslut i de skeden ska ingå i arbetet med planeringen.

Planprocessenöppnas i nytt fönster är likartad för hur man upprättar nya detaljplaner, gör ändring av en plan eller helt upphäver den. Förfarandet gäller också för hur man tar fram områdesbestämmelser.

I standardfallet börjar ett planarbete med att antingen kommunen själv vill genomföra ett planarbete eller att en exploatör/planintressent ansöker om ett planbesked. En särskild blankett finns för detta - se länk nedan.

Du kan påverka planeringen

Se sidan "Så kan du påverka". Olika kommunala myndigheter, berörda fastighetsägare, hyresgäster, (sakägare) och berörd allmänhet inbjuds att ta del av planförslaget och att lämna synpunkter för att ge kommunen ett brett och lokalt förankrat beslutsunderlag.

Planer i Torsby

För många områden runt om i kommunen finns detaljplaner och äldre avstycknings-, stads- och byggnadsplaner, totalt c:a 250 till antalet. Detaljplanen längst i norr reglerar byggandet vid Långflons handel, Värmlands nordligaste detaljplanerade område. Längst söderut i kommunen finns detaljplanen för Torsby camping i Bredviken.

Sedan plan- och bygglagen infördes 1987 upprättas inte avstyckningsplaner, byggnadsplaner eller stadsplaner men de gamla typerna av planer gäller fortsatt så länge de inte ersatts eller upphävts.

Under de senaste åren har i snitt ca fem planärenden per år fått lagakraft -beslutet om antagande har börjat gälla. Många gällande detaljplaner presenteras här på webben.

Områdesbestämmelser ska ses som ett komplement till översiktsplanen. För närvarande finns åtta områden med gällande områdesbestämmelser.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen