Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Områdebestämmelser Mattila

Syftet med områdesbestämmelserna är att säkerställa kulturvärden i bebyggelsemiljön i Mattila samt att ge kommunen möjlighet att påverka utvecklingen i området genom utökad lovplikt.

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av planskedet.

Samrådet pågår från och med 2023-04-30 till och med 2024-05-30

Planhandlingar

Interaktiv karta

I vår interaktiva kommunkarta kan du kryssa i det du är intresserad av att se på kartan och kan därefter zooma in och flytta runt dig för att hitta det du söker. Genom att klicka på ett objekt i kartan kan du ta del av mer information. Här kan du se planområdet i kommunkartan.

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson tfn 0560-160 18 eller stadsarkitekt Evelina Palm tfn 0560-160 20.

Sänd dina synpunkter till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby
eller via e-post till ks@torsby.se

Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: