Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fördjupad översiktsplan för Torsby tätort

Vi håller på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torsby tätort. Innan beslut om planens utformning tagits vill vi gärna ta del av dina synpunkter och idéer. För att göra det möjligt kommer vi under hösten 2022 ha dialoger med medborgare, skolor och näringsliv.

Var med och tyck till

Genom att hålla en tidig dialog i planprocessen så främjas demokratin.

Under hösten och vintern 2022 bjuder vi in till offentliga samråd vid följande tillfällen. Droppa in för att diskutera den fördjupade översiktsplanen med oss.

Vid samtliga tillfällen kommer du att få peka ut var du tycker nya bostäder bör byggas, platser i tätorten som du gillar och anser bör bevaras, samt platser du istället anser bör utvecklas.

 • Till och med 9 januari 2023 har du möjlighet att besvara digitalt formulär innehållande frågor om dina favoritplatser, attraktiva områden för bostäder med mera.
  Här finner du formuläret.
 • I samband med butikernas kvällsöppet torsdag 3 november, klockan 17.00-20.00, är representanter från Torsby kommun på plats i Mejerskan, Nya Torget (Biografgatan 6). Droppa-in för att svara på samma frågor som i det digitala forumläret, eller diskutera planering med oss på kommunen. Vi kommer även finnas på plats i Mejerskan onsdag 9 november klockan 16.30-19.30 samt fredag 11 november klockan 14.00-17.30.
 • Från och med den 14 november till och med den 19 november är det möjligt att besvara analoga enkäter och ta del av kartmaterial på Torsby bibliotek (Fabriksgatan 2) under bibilotekets ordinarie öppetider.

Mer information

Utöver ovanstående tillfällen kommer kommunen även samråda med skolor och näringsliv.

Vi kommer löpande att uppdatera denna sida med ny information om arbetet med översiktsplanen och samrådstillfällen.

Planområdet omfattar Torsby tätort inklusive närliggande områden så som Oleby, Svenneby och Kälkerud.

Planområdet omfattar Torsby tätort inklusive närliggande områden så som Oleby, Svenneby och Kälkerud.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Utifrån behov kan kommunen ta fram tillägg till planen för specifika teman som till exempel Vindbruk, eller fördjupningar för vissa geografiska delar.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men lägger grunden för efterföljande samhällsbyggnad (detaljplaner, bygglov, strandskyddsdispenser med mera). Planen ska spegla den politiska majoritetens vilja och ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen-och användningen av mark och vatten.

Fördjupad översiktsplan för Torsby tätort

Nuvarande fördjupning av översiktsplanen för Torsby tätort är från 2003. Planen är ur vissa aspekter föråldrad och det finns ett behov av att peka ut nya utvecklingsområden. Därför startar vi nu upp arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Torsby tätort.

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson tfn 0560-160 18 eller stadsarkitekt Evelina Bengtsson tfn 0560-160 20.

Innehållsansvarig: Evelina Bengtsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen