Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fördjupad översiktsplan för Branäs

Här är förslaget till fördjupad översiktsplan för Branäs. Syftet med planen är att möjliggöra en fortsatt hållbar utveckling av Branäsområdet med sikte på år 2040.

Branäs skidanläggning är ett av Värmlands största besöksmål och den expansiva utvecklingen av skidturismen inom området gör att den tidigare planen för området från 1980-talet är daterad. Denna fördjupning av översiktsplanen syftar till att möjliggöra för en fortsatt långsiktigt hållbar utveckling av Branäsområdet med sikte på år 2040.

I den fördjupade översiktsplanen beskrivs den markanvändning som kommunen anser lämplig för utvecklingen av Branäsområdet fram till 2040. En fördjupning av översiktsplanen är översiktlig och ger en strategisk inriktning för markanvändningen, medan lämplighetsprövning och detaljerade studier av platsens förutsättningar görs senare i planeringskedjan. Den markanvändning som här presenteras ska verka vägledande för kommande prövning. Inom vissa områden skiljer sig den utpekade användningen från dagens användning vilket beskrivs som utvecklingsområden.

Granskningsperioden

Granskningen pågår från 22 juni 2021 till och med 1 september 2021.

Planhandlingar

Lämna synpunkter senast 1 september

Vi ber dig att lämna dina synpunkter på förslaget till FÖP Branäs i skriftlig form (e-post går bra) senast 1 september 2021.

Här finner du förslaget

Planförslaget och tillhörande handlingar finner du ovan, under rubriken "Planhandlingar".

Förslaget finns även utställt på biblioteket i Torsby och biblioteket i Sysslebäck. Bibliotekens öppettider finns på www.torsby.se/oppettider.

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson tfn 0560-160 18 eller stadsarkitekt Evelina Bengtsson tfn 0560-160 20.

Sänd dina synpunkter till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby
eller via e-post till ks@torsby.se

Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen