Torsby kommun
Torsby kommun

Översiktsplan (ÖP) 2010

Den kommuntäckande översiktsplanen (ÖP) 2010 vann laga kraft 2011-03-25. Planen redogör för kommunens långsiktiga intention för användning av mark och vatten.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den ska även visa hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och miljökvalitetsnormer.

Översiktsplanens rekommendationer är inte bindande men ska ge stöd för kommande planering.

Översiktsplanen för Torsby kommun består av en tre kartor som illustrerar Kommunens strukturPDF , MarkanvändningPDF och Riktlinjer. PDF

Till planen hör även en planbeskrivning, här uppdelad i tre delar Beskrivning ÖP 2010PDF sid. 1-44, Beskrivning ÖP 2010PDF sid. 45-88 och Beskrivning ÖP 2010PDF sid. 89-128.

 

Plankarta Markanvändning ÖP
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen