Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tematiska översiktsplaner (TÖP)

Torsby kommun har tre tematiska tillägg till sin översiktsplan: Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), vindbruksplan och naturvårdsplan.

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge

Plankarta LIS

Den kommunala LIS-planen vann laga kraft 2020. Inom de utpekade LIS-områdena (markerade med rött i ovanstående kartbild) kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispenssökande eller upphävande av strandskydd.

Plan för landsbygdsutveckling i Torsby kommun Pdf, 3.3 MB.

Länsstyrelsens granskningutlåtande LIS-plan Pdf, 219.7 kB.


Vindbruksplan

Plankarta Vindbruksplan

Torsby kommuns vindbruksplan vann laga kraft 2018. I planen pekas områden som inte bedöms lämpliga för vindkraft ut som "stoppområden". Dessa är markerade med rosa i ovanstående kartbild och omfattar följande områden:

A: Finnskog i väster

B: Område för flygets intressen och

C: Friluftsområden vid Långberget och Granberget.

Allmänt ser dock Torsby kommun positivt på att vindkraft etableras inom kommunen och tar i vindbruksplanen inte ställning till de områden som finns utanför utpekade stoppområden, i planen så kallade "övriga områden".

Vindbruksplan 2018 för Torsby kommun Pdf, 5 MB.

Länsstyrelsens granskningsyttrande vindbruksplan Pdf, 135.2 kB.


Naturvårdsplan

Torsby kommuns naturvårdsplan vann laga kraft 2010. Planen syftar till att vara ett komplement till den kommunövergripande översiktsplanen och ge stöd i beslut kopplat till framtida markanvändning inom naturområden så väl som vid myndighetsutövning och tillståndsprövning.

Naturvårdsplanen består av en beskrivning och flera kartor. PDF-filen är på grund av många bilder stora så handlingarna har delats upp:

Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen