Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tematiska översiktsplaner

Torsby kommun har tre tematiska tillägg till sin översiktsplan, Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), Vindbruksplan och Naturvårdsplan.

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läg

Plankarta LIS

Den kommunala LIS-planen vann laga kraft 2020. Inom de utpekade LIS-områdena (markerade med rött i ovanstående kartbild) kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispenssökande eller upphävande av strandskydd.

Läs planen i sin helhet: Plan för landsbygdsutveckling i Torsby kommun. Pdf, 3.3 MB.


Vindbruksplan

Plankarta Vindbruksplan

Torsby kommuns Vindbruksplan vann laga kraft 2018. I planen pekas områden som inte bedöms lämpliga för vindkraft ut som "stoppområden". Dessa är markerade med rosa i ovanstående kartbild och omfattar A: Finnskog i väster, B: Område för flygets intressen och C: friluftsområden vid Långberget och Granberget. Allmänt ser dock Torsby kommun positivt på att vindkraft etableras också inom kommunen och tar inte ställning till de områden som finns utanför upekade stoppområden, i planen så kallade "övriga områden".

Läs planen i sin helhet: Vindbruksplan 2018 för Torsby kommun

 

Naturvårdsplan

Torsby kommuns Naturvårdsplan vann laga kraft 2009. Planen syftar till att vara ett komplement till den kommunövergripande översiktsplanen och ge stöd i beslut kopplat till framtida markanvändning inom naturområden så väl som vid myndighetsutövning och tillståndsprövning.

Naturvårdsplanen består av en beskrivning och flera kartor. PDF-filen är på grund av många bilder stora så handlingarna har delats upp:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen