Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Översiktsplan (ÖP) 2010

Alla kommuner ska ha en aktuell kommuntäckande överstiksplan. Den kommuntäckande översiktsplanen (ÖP) 2010 vann laga kraft 2011. Planen redogör för kommunens långsiktiga intention för användning av mark och vatten.

Översiktsplanen för Torsby kommun består av en tre kartor som illustrerar:

Kommunens struktur Pdf, 1.6 MB.

Markanvändning Pdf, 4.5 MB. 

Riktlinjer Pdf, 2 MB.

Till planen hör även granskningsutlåtande samt een planbeskrivning, här uppdelad i två delar.

Beskrivning ÖP 2010 sid. 1-56 Pdf, 7.7 MB.

Beskrivning ÖP 2010 sid. 57-128 Pdf, 5.6 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 3.4 MB.Plankarta Markanvändning ÖP

Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen