Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Översiktsplan (ÖP) 2010

Den kommuntäckande översiktsplanen (ÖP) 2010 vann laga kraft 2011. Planen redogör för kommunens långsiktiga intention för användning av mark och vatten.

Översiktsplanen för Torsby kommun består av en tre kartor som illustrerar Kommunens struktur Pdf, 2.4 MB. , Markanvändning Pdf, 4.5 MB. och Riktlinjer.  Pdf, 2 MB.

Till planen hör även en planbeskrivning, här uppdelad i tre delar Beskrivning ÖP 2010 sid. 1-44 Pdf, 6.7 MB., Beskrivning ÖP 2010 sid. 45-88 Pdf, 4.8 MB. och Beskrivning ÖP 2010 sid. 89-128 Pdf, 2.8 MB..


Plankarta Markanvändning ÖP
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen