Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fördjupade översiktsplaner

Torsby kommun har antagit fördjupade överstiktsplaner för Branäs fritidsområde samt Torsby och Oleby tätorter.

Fördjupad översiktsplan för Branäs

Fördjupningen av översiktsplanen för Branäs beskriver avsikterna för Branäsområdets utveckling fram till år 2040.

Den fördjupade översiktsplanen innehåller fyra vägledande principer för utveckling: 1. Landsbygdsutveckling i norra Klarälvdalen, 2. En långsiktigt hållbar destinationsutveckling, 3.Förvalta och tillgängliggöra landskapets värden och 4. Utvecklingspotential året om.

Fördjupad översiktsplan för Torsby och Oleby tätort

Den fördjupade översiktsplanen för Torsby och Oleby är från 2003. Planen börjar bli utdaterad och kommunen har därför påbörjat ett arbete med en ny plan. För mer info, kontakta kommunens samhällsplanerare eller stadsarkitekt.

Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: